San Domenico

Re Edoardo VII nel 1906
(ST. Edward king - 1906)